‘ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อลบล้างภาพลักษณ์’: อินเดียกล่าวว่าการจัดอันดับดัชนีความหิว ‘ผิดพลาด ทุกข์

'ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อลบล้างภาพลักษณ์': อินเดียกล่าวว่าการจัดอันดับดัชนีความหิว 'ผิดพลาด ทุกข์

การจัดอันดับศูนย์ในวันเสาร์ของอินเดียที่ 107 ในดัชนีความหิวทั่วโลกปี 2022 เป็น “การวัดความหิวที่ผิดพลาด” และชี้ไปที่ประเด็นระเบียบวิธีร้ายแรง โดยเสริมว่ารายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสื่อมเสีย “ในฐานะชาติที่ไม่ ตอบสนองความต้องการด้านความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประชากร”

The Global Hunger Report 2022 เผยแพร่โดย

 Concern Worldwide และ Welt Hunger Hilfe ทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนจากไอร์แลนด์และเยอรมนี ตีพิมพ์คะแนน 29.1 ระดับความหิวโหยในอินเดียถูกระบุว่า “ร้ายแรง” อินเดียอยู่ในอันดับที่ 107 จาก 121 ประเทศ ใน Global Hunger Index 2022 โดยมีอัตราการสิ้นเปลืองเด็กอยู่ที่ 19.3% ซึ่งสูงที่สุดในโลก

กระทรวงการพัฒนาสตรีและเด็กกล่าวในแถลงการณ์ว่า “ความพยายามอย่างต่อเนื่องได้แสดงให้เห็นอีกครั้งเพื่อทำให้ภาพลักษณ์ของอินเดียเสื่อมเสียในฐานะประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามความมั่นคงด้านอาหารและความต้องการทางโภชนาการของประชากร ข้อมูลที่ผิดดูเหมือนจะเป็นจุดเด่นของ Global Hunger Index ที่เผยแพร่ประจำปี”

รัฐบาลระบุว่าตัวบ่งชี้สามในสี่ที่ใช้สำหรับการคำนวณดัชนีคือตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของเด็กและ “ไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้” “ตัวบ่งชี้ที่สี่และสำคัญที่สุดของการประเมินสัดส่วนของการขาดสารอาหาร (PoU) ประชากรขึ้นอยู่กับการสำรวจความคิดเห็นที่ดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดเล็กมาก 3,000 คน” รายงานระบุ

อินเดียอยู่ในอันดับที่ 107 จาก 121 ในดัชนีความหิวโหยทั่วโลก: อันดับคำนวณอย่างไรและ ‘บ่งบอกอะไร’

News18 Afternoon Digest: อินเดียอยู่ในอันดับที่ 107 ของ Global Hunger Index 2022 หลังปาก ศรีลังกา และเรื่องอื่นๆ

ตามเว็บไซต์ทางการของดัชนี ข้อมูลสำหรับคะแนน GHI

 ได้มาจากหลายหน่วยงานของสหประชาชาติและหน่วยงานพหุภาคีอื่นๆ คะแนน GHI อ้างอิงจากข้อมูลที่แก้ไขล่าสุดสำหรับตัวบ่งชี้ทั้งสี่: ภาวะขาดสารอาหาร ภาวะแคระแกรนในเด็ก การสูญเสียเด็ก และการตายของเด็ก ค่าประมาณสำหรับตัวบ่งชี้องค์ประกอบ GHI จัดทำขึ้นโดยอิงจากข้อมูลล่าสุดที่มีซึ่งข้อมูลต้นฉบับไม่พร้อมใช้งาน

รายงานนี้ลดอันดับของอินเดียโดยพิจารณาจากสัดส่วนประชากรที่ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ (PoU) สำหรับอินเดียที่ 16.3% กระทรวงอธิบาย “ข้อมูลที่รวบรวมจากตัวอย่างขนาดเล็ก” ผ่าน Food Insecurity Experience Scale (FIES) “ใช้เพื่อคำนวณค่า PoU สำหรับอินเดีย ซึ่งไม่เพียงแต่ผิดและผิดจรรยาบรรณเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดอคติอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วย” หน่วยงานจัดพิมพ์ของ Global Hunger Report, Concern Worldwide และ Welt Hunger Hilfe เห็นได้ชัดว่าไม่ได้ทำ Due Diligence ก่อนที่จะเผยแพร่รายงานดังกล่าว

กระทรวงในแถลงการณ์ล่าสุดระบุว่ารายงานดังกล่าว “ถูกตัดการเชื่อมต่อจากความเป็นจริง” และ “จงใจ” ละเลยความพยายามของรัฐบาลในการรับรองความมั่นคงด้านอาหารสำหรับประชากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 “ในมุมมองมิติเดียว ศูนย์กล่าวว่ารายงานดังกล่าวลดอันดับของอินเดียโดยอิงจากการประมาณการของประชากรตามสัดส่วนของประชากรที่ไม่ได้รับสารอาหาร (PoU) ในอินเดียที่ร้อยละ 16.3” รายงานระบุ

เรื่องนี้ได้ดำเนินการกับองค์การอาหารและการเกษตร (FAO) ว่าจะไม่ใช้การประมาณการดังกล่าวตามข้อมูลโมดูลการสำรวจ FIES (Food Insecurity Experience Scale) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 เนื่องจากผลทางสถิติจะไม่ยึดตามบุญ เพิ่ม

กระทรวงฯ ระบุ กระทรวงฯ ระบุว่า แม้ว่าจะมีการรับรองว่าจะมีการดำเนินการในประเด็นนี้เพิ่มเติม แต่การตีพิมพ์รายงานดัชนีความหิวโหยทั่วโลก โดยไม่คำนึงถึงการพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าว

ศูนย์กล่าวว่าคำถามที่ถามในระหว่างการสำรวจ “เห็นได้ชัดว่าคำถามดังกล่าวไม่ได้ค้นหาข้อเท็จจริงตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่งมอบการสนับสนุนด้านโภชนาการและการประกันความมั่นคงด้านอาหารโดยรัฐบาล”

“ปริมาณพลังงานอาหารต่อหัวในอินเดียตามที่ FAO ประเมินจากตารางดุลอาหารเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี อันเนื่องมาจากการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญในประเทศเพิ่มขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมา และไม่มีเหตุผลใดเลยว่าทำไม ระดับการขาดสารอาหารของประเทศควรเพิ่มขึ้น” รัฐบาลกล่าว

ศูนย์แสดงรายการความคิดริเริ่มต่าง ๆ สำหรับความมั่นคงด้านอาหารในช่วงการระบาดใหญ่ รวมถึงการแจกจ่ายเมล็ดพืชอาหารสำหรับผู้ได้รับผลประโยชน์จากพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านอาหารแห่งชาติ (NFSA), นายกรัฐมนตรี Garib Kalyan Anna Yojana (PM-GKAY); ขั้นตอนที่ดำเนินการโดยรัฐบาลของรัฐ อาหารเสริมสำหรับเด็ก สตรีมีครรภ์ และมารดาที่ให้นมบุตร ภายใต้บริการของ Anganwadi; การกระจายโภชนาการเสริมโดยคนงานและผู้ช่วยอังกันวาดี การสนับสนุนค่าจ้างและอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการระหว่างตั้งครรภ์และช่วงหลังคลอดภายใต้ Pradhan Mantri Matri Vandana Yojna

กระทรวงกล่าวว่าตัวบ่งชี้อื่น ๆ อีกสามตัวนอกเหนือจาก PoU ซึ่งรวมอยู่ในดัชนีความหิวทั่วโลกนั้นเกี่ยวข้องกับเด็กเป็นหลัก กล่าวคือ แคระแกร็น สูญเปล่า และเสียชีวิตได้ไม่เกิน 5 ราย

“ตัวชี้วัดเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ของปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของปัจจัยอื่นๆ เช่น น้ำดื่ม การสุขาภิบาล พันธุกรรม สิ่งแวดล้อม และการใช้ประโยชน์จากการบริโภคอาหารนอกเหนือจากความหิว ซึ่งถือเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุ/ผลลัพธ์สำหรับการแคระแกร็นและการสูญเสียใน GHI การคำนวณความหิวตามตัวชี้วัดส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดสุขภาพของเด็กนั้นไม่ใช่ทั้งทางวิทยาศาสตร์และไม่มีเหตุผล

Credit : แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว | แต่งบ้านและสวน | พระเครื่อง | รีวิวกล้องถ่ายรูป